BV Natuur
Boek Ylva Poelman De 9 succesfactoren van de BV Natuur
Bestel

Waarom de BV Natuur de beste inspiratiebron is voor bedrijven

Het sterftecijfer onder bedrijven neemt al tientallen jaren toe ongeacht omvang, leeftijd of sector. De dood discrimineert niet, blijkt ook in de economie. De veranderingen, transities en crises vliegen ons om de oren, waardoor het voor bedrijven niet gemakkelijk is om te overleven.

Organisaties die meer toekomstbestendig willen worden, kunnen terecht bij een onconventionele inspiratiebron, die van 'overleven' een kunst heeft gemaakt: de biologische natuur. De natuur functioneert goed beschouwd eigenlijk als een bedrijf en wordt in het boek, naar analogie van de BV Nederland, de BV Natuur genoemd.

En wat produceert dat bedrijf? Dat produceert organismen (producten) in allerlei vormen en maten, en als die niet meer voldoen gaan ze uit het schap (sterven uit) en komen er nieuwe, innovatieve producten voor in de plaats. Bovendien verleent de BV Natuur allerhande diensten en kent diverse bedrijfsprocessen.

Individuele organismen, soorten en zelfs hele ecosystemen komen en gaan, maar de BV Natuur is, in wat voor vorm dan ook, altijd in bedrijf gebleven. Het faillissement zal ook nog lang op zich laten wachten: dankzij haar succesfactoren zal de BV Natuur nog miljoenen jaren succesvol blijven functioneren, met of zonder ons.

En als iets haar toekomstbestendigheid illustreert, dan is dat wel haar lange bestaan. Ondanks de vele (catastrofale) veranderingen waarmee ze is geconfronteerd, is ze al een slordige 4 miljard jaar non-stop in bedrijf: een indrukwekkende success story.

Energietransities, informatierevoluties, klimaatverandering, technologische revoluties, innovatie, diversiteit, zelfsturing, leiderschap, fake news, circulaire economie, de BV Natuur heeft het allemaal al eens bij de hand gehad. De parallellen met de grote uitdagingen van onze tijd liggen dan ook voor het oprapen.

Bovendien zal de BV Natuur – dankzij haar succesfactoren – nog miljoenen jaren succesvol blijven functioneren, met of zonder ons. Dat maakt dit originele boek een must read  voor iedereen die zijn bedrijf of organisatie toekomstbestendig wil maken.

Andere boeken

Boek Ylva Poelman Leiderschap in de digitale wereld
Bestel
Boek Ylva Poelman De natuur als uitvinder
Bestel